English EveryDay Club

Speak freely - Speak naturally!

Đăng ký ngay

Thúc đẩy động lực giao tiếp bằng tiếng Anh
Mở rộng vốn từ vựng, ngữ pháp
Chữa lỗi về phát âm, ngữ điệu
Tham gia vào các hoạt động đặc biệt như thuyết trình, tranh biện với giáo viên nước ngoài. 

Tại sao bạn cần tham gia HBON English EveryDay Club?

Luyện tập kỹ năng Tiếng Anh mỗi ngày

HỌC TIẾNG ANH CHUẨN

Được hướng dẫn cách diễn đạt chuẩn Tiếng Anh bản địa
(2 buổi/tuần).

LUYỆN TẬP KỸ NĂNG NÓI

Được hướng dẫn nói đúng ngữ điệu và sử dụng từ vựng, ngữ pháp linh hoạt.

CẢI THIỆN KỸ NĂNG GIAO TIẾP

Được phát triển kỹ năng giao tiếp hiện đại (communication skills) thông qua hoạt động dự án, thuyết trình.

Thời gian biểu chương trình

ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN

+5000 HỌC SINH TOÀN QUỐC THÀNH CÔNG VỚI CHƯƠNG TRÌNH

HỌC SINH VÀ PHỤ HUYNH HÀI LÒNG VÀ ĐÁNH GIÁ CAO

©COPYRIGHT HOCBAIONHA.COM. ALL RIGHTS RESERVED. POWERED BY HOCBAIONHA.COM

HOTLINE: 024 7100 5858 HOẶC 028 7100 5858

ĐĂNG KÝ

SPEAKING ENGLISH
IS A PIECE OF CAKE

ĐĂNG KÝ NGAY